google-site-verification=lJyCM7rFXu7Fzl-d7oa2m_Y1SHud9LZfIfe0IMtOvjw

ก.ค. 18

กิจกรรมเข้าพรรษา 2560

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ.วัดโคกสะอาด อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

ประมวลภาพกิจกรรม

ก.ค. 14

วันสถาปณาลูกเสือไทย 2560

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรมวันสถาปณาลูกเสือไทย

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

 กิจกรรมงานพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ ให้คณะลูกเสือ-เนตรนารี และผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนวังบ่อวิทยาทุกคน ทราบพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ก่อกำเนิดลูกเสือก่อให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ มีการวางแผนแก้ไขปัญหาในการทำกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จ และผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนวังบ่อวิทยาทุกคน ได้ถวายราชสดุดี ทบทวนคำปฏิญาณของตน และเดินสวนสนาม

ประมวลภาพกิจกรรม

ก.ค. 14

เข้าค่ายคุณธรรม 2560

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม

ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2560

เพื่อให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้อยู่ร่วมกัน เพื่อเกิดความรัก ความสามัคคีในโรงเรียน

ประมวลภาพกิจกรรม

Older posts «

» Newer posts