ส.ค. 25

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2559

โรงเรียนวังบ่อวิทยา

จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559

ประมวลภาพกิจกรรม

ส.ค. 25

วันแม่แห่งชาติ 2559

โรงเรียนวังบ่อวิทยา

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559

ประมวลภาพกิจกรรม

ก.ค. 08

แจ้งรับหมายเรียกการเกณฑ์ทหาร

โรงเรียนวังบ่อวิทยาร่วมกับ สัสดีอำเภอหนองบัว แจ้งให้นักเรียนรับหมายเรียกเกณฑ์ทหาร

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

ประมวลภาพกิจกรรม

Older posts «