ก.พ. 19

กิจกรรมทัศนศึกษา 2558

โรงเรียนวังบ่อวิทยา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “กิจกรรมทัศนศึกษา”

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับนักเรียน ให้นักเรียนได้รับความรู้ใหม่ๆกับสภาพการเรียนรู้ในสถานที่จริง.

dsc04353

ประมวลภาพกิจกรรม

ก.พ. 19

กิจกรรมแนะแนว 2558

โรงเรียนวังบ่อวิทยา ได้จัดกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ให้บริการเพื่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อในโรงเรียนวังบ่อวิทยา

ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2558

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เราให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแนะแนวเพื่อให้นักเรียนได้ถ่ายทอดความรู้สึกให้กับน้องๆได้ทราบ

dsc04241

 

ประมวลภาพกิจกรรม

ม.ค. 24

Happy New Year 2015

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรม สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘

ในวันที่ ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๘

เพื่อให้นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันฉลองในโอกาสขึ้นปีใหม่ และรับความสุข สนุกสนาน มีการแจกของรางวัลมากมาย

dscf0281

ประมวลภาพกิจกรรม

 

Older posts «