ส.ค. 13

กิจกรรมเปิดโลก AEC 2558

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรม เปิดโลก AEC. 2558

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เพื่อสร้างแรงจูงในให้นักเรียนรู้ถึงความสำคัญ และมีวิธีการดำเนินชีวิตที่ดี

และมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆ ในการจัดกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ส.ค. 13

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558

โรงเรียนวังบ่อวิทยา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

เพื่อระลึกถึงพระคุณของมารดาผู้ที่มีพระคุณต่อเราอย่างสูงสุด ทางโรงเรียนได้เชิญแม่ของนักเรียนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ประมวลภาพกิจกรรม

ก.ค. 01

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปณากิจการลูกเสือไทย

เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหาธีรราชจ้า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าให้กำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้น
วันที่  ๑   กรกฎาคม  ๒๔๕๘

ประมวลภาพกิจกรรม

Older posts «