google-site-verification=lJyCM7rFXu7Fzl-d7oa2m_Y1SHud9LZfIfe0IMtOvjw

ก.พ. 18

กิจกรรมวันมาฆบูชา 2562

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรม วันมาฆบูชา

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ณ โรงเรียนวังบ่อวิทยา

ประมวลภาพกิจกรรม

ม.ค. 30

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

ในวันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ.ค่ายลูกเสือโรงเรียนอุดมพัฒนา

ประมวลภาพกิจกรรม

ม.ค. 30

กิจกรรมวันรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ร่วมใจพัฒนาชุมชน

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรมกิจกรรมวันรุ่นสดสัย ไม่ท้องก่อนวัย ร่วมใจพัฒนาชุมชน

ในวันที่ 21 มกราคม 2562

ประมวลภาพกิจกรรม

Older posts «