google-site-verification=lJyCM7rFXu7Fzl-d7oa2m_Y1SHud9LZfIfe0IMtOvjw

ม.ค. 06

กีฬาสีภายใน “ไผ่รวกเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 พิธีเปิดงานกีฬาสีภายใน “ไผ่รวกเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2563

โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารสถานศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม

ม.ค. 06

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ ฤทธิ์บำรุง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวังบ่อวิทยา เป็นประธานเปิดการประชุม

นำโดยนายเกษม รัตนพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งฝ่ายบริหารงาน 5 ฝ่าย ประชุมผู้ปกครอง

เพื่อให้การเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2563 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการเรียน การป้องกันและร่วมช่วยกันหาแนวทางส่งเสริม ป้องกัน แก้ไข ร่วมกับคณะครูที่ปรึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม

ธ.ค. 02

กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563

โรงเรียนวังบ่อจัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563

ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563

ประมวลภาพกิจกรรม

Older posts «