google-site-verification=lJyCM7rFXu7Fzl-d7oa2m_Y1SHud9LZfIfe0IMtOvjw

มี.ค. 16

ปัจฉิมนิเทศ 2563

โรงเรียนจัดกิจกรรมปัจิมนิเทศ ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา2562

ประมวลภาพกิจกรรม

มี.ค. 16

ประเมินนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปี2563

นักเรียนโรงเรียนวังบ่อวิทยาได้เข้าร่วมคัดทุนประราชทาน ประจำปี 25863

ประมวลภาพกิจกรรม

มี.ค. 16

กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย 2563

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัย โดยมรองค์การบริหารส่วนตำบลมาร่วมให้ความรู้

ในวันที่ 3 มีนาคม 2563

ประมวลภาพกิจกรรม

Older posts «