ก.ย. 21

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

เพื่อสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนโรงเรียนวังบ่อวิทยา ทุกคน และพร้อมให้ความช่วยเหลือนักเรียนทุกคน

ประมวลภาพกิจกรรม

ก.ย. 21

กิจกรรมทัศนศึกษา 2559

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

ประมวลภาพกิจกรรม

ส.ค. 25

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2559

โรงเรียนวังบ่อวิทยา

จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559

ประมวลภาพกิจกรรม

Older posts «