google-site-verification=lJyCM7rFXu7Fzl-d7oa2m_Y1SHud9LZfIfe0IMtOvjw

พ.ย. 07

กิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2562 เทอม2

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียน ในปีการศึกษา 2562 เทอม 2

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ประมวลภาพกิจกรรม

พ.ย. 07

กิจกรรมต้านยาเสพติด

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงานเข้ามาร่วมให้ความรู้ มากมาย

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

ประมวลภาพกิจกรรม

พ.ย. 07

นำเสนอโครงการสหกรณ์นครสวรรค์

โรงเรียนวังบ่อวิทนา นำเสนอโครงการจิตสำนึกรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กับสหกรณ์ครูนครสวรรค์

ในวันที่ 16 กันยายน 2562

ประมวลภาพกิจกรรม

Older posts «