google-site-verification=lJyCM7rFXu7Fzl-d7oa2m_Y1SHud9LZfIfe0IMtOvjw

ส.ค. 28

กิจกรรมสื่อสารสองภาษา

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรม สื่อสารสองภาษา

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566

โดยมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาชาวเกาหลีใต้

ภาพกิจกรรม

ส.ค. 28

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2566

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร?

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566

ภาพกิจกรรม

ส.ค. 11

วันแม่แห่งชาติ 2566

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566

ภาพกิจกรรม

Older posts «