google-site-verification=lJyCM7rFXu7Fzl-d7oa2m_Y1SHud9LZfIfe0IMtOvjw

ก.ค. 01

ปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง 2563

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ประมวลภาพกิจกรรม

เม.ย. 26

โรงเรียนวังบ่อวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

แบบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวังบ่อวิทยา

แบบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวังบ่อวิทยา

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวังบ่อวิทยา ปีการศึกษา2563

มี.ค. 16

ปัจฉิมนิเทศ 2563

โรงเรียนจัดกิจกรรมปัจิมนิเทศ ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา2562

ประมวลภาพกิจกรรม

Older posts «