ส.ค. 22

กีฬาเบญจมิตรบูรพาเกมส์ ครั้งที่ 2

โรงเรียนวังบ่อวิทยา เข้าร่วมการข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากร ในการแข่งขันกีฬาเบญจมิตรบูรพาเกมส์ ครั้งที่ 2

ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2557

dsc02026

ประมวลภาพกิจกรรม วันที่ 20 สิงหาคม 2557

ประมวลภาพกิจกรรม วันที่ 21 สิงหาคม 2557

ส.ค. 19

WBV School ASEAN CAMP 2014

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรม WBV School ASEAN CCAMP 2014

เพื่อให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับประเทศในกลุ่ม อาเซียน

dsc01812

ประมวลภาพกิจกรรม

ส.ค. 19

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2557

เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของแม่โดยทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมโดยเชิญ แม่ ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

dsc01710

ประมวลภาพกิจกรรม

Older posts «