มิ.ย. 30

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ๒๕๕๙

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรมวันสุนมรภู่

ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

ประมวลภาพกิจกรรม

มิ.ย. 29

กิจกรรมวันสถาปณาลูกเสือ

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรมวันสถาปณาลูกเสือไทน ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ประมวลภาพกิจกรรม

มิ.ย. 23

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา2559

โรงเรียนวังบ่อวิทยา จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

ในวันที่ 23 มิถุยายน 2559

ประมวลภาพกิจกรรม

Older posts «