google-site-verification=lJyCM7rFXu7Fzl-d7oa2m_Y1SHud9LZfIfe0IMtOvjw

ก.ค. 03

ปัจฉิมนิเทศ2561

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

ในวันที่ 12 มีนาคม 2561

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา

ประมวลภาพิจกรรม

ก.ค. 03

นิเทศการสอน 2561

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดการนิเทศการสอนของคณะครู

ในวันที่ 20-27 กุมภาพันธ์ 2561

เพื่อเพิ่มกำลังใจให้กับคณะครู ทำให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ประมวลภาพกิจกรรม

ก.ค. 03

OpenHouse2561

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรม OpenHouse 2561

ในวันที่ 13 มกราคม 2561

เพื่อนำเสนองานของทางโรงเรียนให้กับองค์กรณ์ในตำบลให้รับทราบถึงความสามารถของนักเรียน

ประมวลภาพกิจกรรม

Older posts «

» Newer posts