ก.พ. 10

กิจกรรมวันมาฆบูชา ๒๕๖๐

โรงเรียนวังบ่อวิทยา จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

ประมวลภาพกิจกรรม

ก.พ. 01

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์

ในวันที่ 19-20 มกราคม 2560

เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย ความอดทน การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการร่วมมือช่วยเหลือกัน

ประมวลภาพกิจกรรม

ม.ค. 06

กิจกรรมทอดผ้าป่า จากพี่ สู่ น้อง

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรมทอดผ้าป่า หาทุนการศึกษา ให้กันนักเรียน

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี และนักเรียนยากจน

การจัดกิจกรรมสำเร็จไปได้ด้วยดี มีพี่มาให้การช่วยเหลือน้องๆ เป็นจำนวนมาก

น้องๆทุกคน ขอขอบคุณและจะตั้งใจเรียน ขอบคุณพี่ๆ มากครับ

ประมวลภาพกิจกรรม

Older posts «