ม.ค. 11

กิจกรรม Open House. 2559

โรงเรียนวังบ่อวิทยา จัดกิจกรรม Open House. ประจำปีการศึกษา 2559

ในวันที่ 9 มกราคม 2559 ณ.โรงเรียนโคกสะอาด

เพื่อนำผลงานนักเรียน และงานทางวิชาการ เผยแพร่ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

ประมวลภาพกิจกรรม

ม.ค. 06

กิจกรรม เล่าขานตำนานวังบ่อ ครั้งที่ ๔

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรม เล่าขานตำนานวังบ่อ ครั้งที่๔

ขึ้นในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

เพื่อเชิญรุ่นพี่ที่เรียนจบไปจากโรงเรียนของเรา ได้มีโอกาสกลับมาดู พัฒนาการของโรงเรียนว่ามีการเจริญเติบโตมากขึ้นมากน้อย เพียงใด

ประมวลภาพกิจกรรม

ม.ค. 06

ทอดผ้าป่า “จากพี่สู่..น้อง” 2559

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรมทอกผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมทุนในการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ประมวลภาพกิจกรรม

 

Older posts «