ม.ค. 24

Happy New Year 2015

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรม สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘

ในวันที่ ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๘

เพื่อให้นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันฉลองในโอกาสขึ้นปีใหม่ และรับความสุข สนุกสนาน มีการแจกของรางวัลมากมาย

dscf0281

ประมวลภาพกิจกรรม

 

ม.ค. 24

กิจกรรม Open House. 2558

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรม Open House.

ในวันที่ ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๘

เพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่างๆให้กับชุมชน และโรงเรียนใกล้เคียงให้ได้รับทราบถึงกิจกรรมต่างๆ

dsc00975

ประมวลภาพกิจกรรม

ม.ค. 24

เล่าขานตำนานวังบ่อ ครั้งที่ ๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรม “เล่าขานตำนานวังบ่อ ครั้งที่ ๓”

ในวันที่ ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๗

เพื่อหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวังบ่อวิทยา และพัฒนาโรงเรียนวังบ่อวิทยาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

ทางโรงเรียนขอขอบคุณ คณะศิษย์เก่า และผู้ที่ให้การช่วยเหลือทุกท่าน.

dsc03884

ประมวลภาพกิจกรรม

 

Older posts «