ต.ค. 08

โรงเรียนวังบ่อวิทยาร่วมงานฟุตบอลประเพณีออกพรรษา

โรงเรียนวังบ่อวิทยาร่วมงานฟุตบอลประเพณีวันออกพรรษากับหมู่บ้านโคกสะอาด ครั้งที่ ๑๕

ในวันที่ ๗-๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

dsc02308

ประมวลภาพกิจกรรม

 

ต.ค. 08

รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย สพม.๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย สพม.๔๒

ในวนวันที่ ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๗

dsc02288

ประมวลภาพกิจกรรม

 

ก.ย. 22

รับการประเมินการเรียนการสอน (Coaching)

โรงเรียนวังบ่อวิทยา ได้มีโอกาสต้อนรับคณะการประเมินการสอนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครสวรรค์ เขต 42

ในวันที่ 22 กันยายน 2557 ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะประเมินที่ แนะนำ ชี้แนวทางการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

img_3676ประมวลภาพกิจกรรม

 

Older posts «