ม.ค. 06

กิจกรรมทอดผ้าป่า จากพี่ สู่ น้อง

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรมทอดผ้าป่า หาทุนการศึกษา ให้กันนักเรียน

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี และนักเรียนยากจน

การจัดกิจกรรมสำเร็จไปได้ด้วยดี มีพี่มาให้การช่วยเหลือน้องๆ เป็นจำนวนมาก

น้องๆทุกคน ขอขอบคุณและจะตั้งใจเรียน ขอบคุณพี่ๆ มากครับ

ประมวลภาพกิจกรรม

ธ.ค. 16

ปฐมนิเทศนักเรียน เทอม2 ปีการศึกษา2559

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2559

ในวันที่ 16  ธันวาคม  พ.ศ. 2559

เพื่อพบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองและครูผู้สอน และรายงานผมการดำเนินงานให้กับผู้ปกครองให้มราบ

ประมวลภาพกิจกรรม

ธ.ค. 08

กีฬาภายในโรงเรียนวังบ่อวิทยา

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรมกีฬาภายในนักเรียน

ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2559

ประมวลภาพหิจกรรม

Older posts «