ก.ค. 10

วันเข้าพรรษา 2557

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรมการแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนทุกคนเห็นความสำคัญของกิจกรรมในพระพุทธศาสนา และสร้างความสามัคคีภายในโรงเรียนวังบ่อวิทยา ทางโรงเรียนได้นำต้นเทียนไปถวายที่วัดโคกสะอาด และร่วมกันทำกิจกรรมภายในวัดทั้ง การทำความสะอาดบริเวณศาลาและบริเวณโดยรอบ

dsc01203

ประมวลภาพกิจกรรม

ก.ค. 09

ตลาดนัดนักเรียน

                      ตลาดนัดนักเรียนประจำวันศุกร์  เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน  ส่งเสริมให้รู้จักอาชีพที่สุจริต   รู้จักทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เชื่อฟังความคิดเห็นที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

10489867_647651041993636_107544551374959959_n

ประมวลภาพกิจกรรม ศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557

ประมวลภาพกิจกรรม ศุกร์ที่ 4 กรกฏาคม 2557

ก.ค. 02

กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน

โรงเรียนวังบ่อวิทยาได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ในเดือนมิถุนายน-กรกฏาคม เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์กับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้ทราบถึงปัญหาของนักเรียนอย่างแท้จริงโดยครูที่ปรึกษาของทุกชั้นปีจะออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน

dsc01037

ประมวลภาพกิจกรรม

Older posts «