ก.ย. 22

รับการประเมินการเรียนการสอน (Coaching)

โรงเรียนวังบ่อวิทยา ได้มีโอกาสต้อนรับคณะการประเมินการสอนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครสวรรค์ เขต 42

ในวันที่ 22 กันยายน 2557 ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะประเมินที่ แนะนำ ชี้แนวทางการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

img_3676ประมวลภาพกิจกรรม

 

ส.ค. 22

กีฬาเบญจมิตรบูรพาเกมส์ ครั้งที่ 2

โรงเรียนวังบ่อวิทยา เข้าร่วมการข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากร ในการแข่งขันกีฬาเบญจมิตรบูรพาเกมส์ ครั้งที่ 2

ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2557

dsc02026

ประมวลภาพกิจกรรม วันที่ 20 สิงหาคม 2557

ประมวลภาพกิจกรรม วันที่ 21 สิงหาคม 2557

ส.ค. 19

WBV School ASEAN CAMP 2014

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรม WBV School ASEAN CCAMP 2014

เพื่อให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับประเทศในกลุ่ม อาเซียน

dsc01812

ประมวลภาพกิจกรรม

Older posts «