พ.ย. 24

เล่าขานตำนานวังบ่อ

1111

โรงเรียนวังบ่อวิทยาได้จัดงานเล่าขานตำนานวังบ่อครั้งที่ 3 วันที่ 31 ธันวาคม 2557

มีกำหนดการดังนี้

-ช่วงเช้าพี่เล่นกีฬากับน้อง มีเปตอง วอลเล่ย์บอล ฟุตบอล

-ช่วงเที่ยงร่วมกินข้าวปลาสนทนาร่วมวง

-ช่วงบ่ายถวายผ้าป่าพี่ให้น้อง

-เย็นถึงค่ำเล่าขานตำนานวังบ่อพบปะสังสรรค์ตามอัธยาศัย

หมายเหตุตัวแทนรุ่นแจ้งยอดเสื้อ ขนาดเสื้อ (ราคาเสื้อตัวละ 250 บาท)

จำนวนโต๊ะจีน (ราคาโต๊ะละ 1600 บาท) ได้ที่ คุณลำดวน  ปัญญา

หมายเลขโทรศัพท์ 098-779-9148  โดยด่วน

พ.ย. 03

โรงเรียนวังบ่อวิทยา ร่วมงานลอยกระทงวัดโคกสะอาด

โรงเรียนวังบ่อวิทยา ร่วมงานลอยกระทงวัดโคกสะอาด ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

ทางโรงเรียนร่วมดำเนินงานในวันลอยกระทง วัดโคกสะอาด โดยทางโรงเรียนร่วมกับนักเรียนทำกระทงให้กับทางวัด

จำนวน 1,000 ใบเพื่อให้ทางวัดได้ใช้ในการดำเนินกิจการในวันลอยกระทง

dsc02421

ประมวลภาพกิจกรรม

พ.ย. 03

โรงเรียนวังบ่อวิทยา จัดการอบรมบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง การจัดทำคลังข้อสอบ

โรงเรียนวังบ่อวิทยา จัดการอบรมบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  เรื่อง การจัดทำคลังข้อสอบ

ในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2557 เพื่อพัฒนาคุณภาพของข้อสอบที่จะนำมาเป็นเครื่องมือในการทดสอบคุณภาพผู้เรียน

1

ประมวลภาพกิจกรรม

Older posts «