ก.ค. 08

แจ้งรับหมายเรียกการเกณฑ์ทหาร

โรงเรียนวังบ่อวิทยาร่วมกับ สัสดีอำเภอหนองบัว แจ้งให้นักเรียนรับหมายเรียกเกณฑ์ทหาร

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

ประมวลภาพกิจกรรม

ก.ค. 08

กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2559

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้ลูกเสือ-เนตรนารี เป็นแกนนำในการต่อต้านยาเสพติด

ประมวลภาพกิจกรรม

มิ.ย. 30

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ๒๕๕๙

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรมวันสุนมรภู่

ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

ประมวลภาพกิจกรรม

Older posts «