ก.ค. 01

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปณากิจการลูกเสือไทย

เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหาธีรราชจ้า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าให้กำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้น
วันที่  ๑   กรกฎาคม  ๒๔๕๘

ประมวลภาพกิจกรรม

ก.ค. 01

กิจกรรมตลาดนัดในโรงเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนวังบ่อวิยาจัดกิจกรรมตลาดนัดภายในโรงเรียน ครั้งที่ 1/ 2558

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558

เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการดำเนินกิจกรรมการหารายได้ และร่วมมือร่วมใจกันในการจัดกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

 

ก.ค. 01

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้ทำไว้ให้เยาวชนได็ศึกษาหาความรู้ และกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติด

ในวันที่  26 มิถุนายน 2558

ประมวลภาพกิจกรรม

Older posts «