ก.ย. 02

กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนวังบ่อวิทยา ประจำปี 2558

โรงเรียนวังบ่อวิทยา จัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2558

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางด้านกีฬาให้กับนักเรียน ฝึกให้นักเรียนรู้จัก การแพ้ การชนะ และ การให้อภัย

ประมวลภาพกิจกรรม

ส.ค. 13

กิจกรรมเปิดโลก AEC 2558

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรม เปิดโลก AEC. 2558

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เพื่อสร้างแรงจูงในให้นักเรียนรู้ถึงความสำคัญ และมีวิธีการดำเนินชีวิตที่ดี

และมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆ ในการจัดกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ส.ค. 13

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558

โรงเรียนวังบ่อวิทยา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

เพื่อระลึกถึงพระคุณของมารดาผู้ที่มีพระคุณต่อเราอย่างสูงสุด ทางโรงเรียนได้เชิญแม่ของนักเรียนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ประมวลภาพกิจกรรม

Older posts «