โรงเรียนวังบ่อวิทยา http://wbvschool.net กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน Mon, 08 Jan 2018 07:53:56 +0000 th hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.1.5 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม http://wbvschool.net/?p=568 http://wbvschool.net/?p=568#comments Mon, 08 Jan 2018 07:53:56 +0000 http://wbvschool.net/?p=568 โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และบำเพ็ญประโยชน์

ในวันที่ 4-6 มกราคม 2561

ในปีนี้มีโรงเรียนมาร่วมเข้าค่ายกับเรา 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนอุดมพัฒนา โรงเรียนบ้านเขานางต่วม และ โรงเรียนบ้านกระดานนาแกร

ประมวลภาพกิจกรรม

]]>
http://wbvschool.net/?feed=rss2&p=568 0
กิจกรรมสมเด็จพระมาหาธีรราชเจ้า http://wbvschool.net/?p=564 http://wbvschool.net/?p=564#comments Mon, 27 Nov 2017 06:47:30 +0000 http://wbvschool.net/?p=564 โรงเรียนวังบ่อวิทยา จัดกิจกรรมกิจกรรมสมเด็จพระมาหาธีรราชเจ้า

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ประมวลภาพกิจกรรม

]]> http://wbvschool.net/?feed=rss2&p=564 0 กิจกรรมปฐมนิเทศน์ เทอม2 ปรการศึกษา 2560 http://wbvschool.net/?p=562 http://wbvschool.net/?p=562#comments Mon, 27 Nov 2017 06:37:15 +0000 http://wbvschool.net/?p=562 โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปกครองให้มีความเข้มแข็ง และสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง

ประมวลภาพกิจกรรม 

]]>
http://wbvschool.net/?feed=rss2&p=562 0
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ http://wbvschool.net/?p=558 http://wbvschool.net/?p=558#comments Tue, 05 Sep 2017 02:51:55 +0000 http://wbvschool.net/?p=558 โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ประมวลภาพกิจกรรม

]]>
http://wbvschool.net/?feed=rss2&p=558 0
กีฬาภายใน “ไผ่รวกเกมส์” http://wbvschool.net/?p=556 http://wbvschool.net/?p=556#comments Tue, 05 Sep 2017 02:48:46 +0000 http://wbvschool.net/?p=556 โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรม กีฬาภายในโรงเรียน “ไผ่ลวกเกมมส์”

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560

ประมวลภาพกิจกรรม

]]>
http://wbvschool.net/?feed=rss2&p=556 0
กิจกรรมเปิดโลก AEC 2560 http://wbvschool.net/?p=553 http://wbvschool.net/?p=553#comments Fri, 11 Aug 2017 07:23:37 +0000 http://wbvschool.net/?p=553 โรงเรียนวังบ่อวิทยา จัดกอจกรรมอาเซียน เพื่อเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้นักเรียน

          อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ 5 ประเทศสมาชิก อันได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ได้มีการลงนามร่วมกัน ที่วังสราญรมย์ จ.กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ เพื่อให้ความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อยกระดับการครองชีพและฐานะทางเศรษฐกิจ และความเจริญในทางเทคนิค วิชาการร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560

ประมวลภาพกิจกรรม

]]>
http://wbvschool.net/?feed=rss2&p=553 0
วันแม่แห่งชาติ 2560 http://wbvschool.net/?p=550 http://wbvschool.net/?p=550#comments Fri, 11 Aug 2017 07:18:17 +0000 http://wbvschool.net/?p=550 โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560

ประมวลภาพกิจกรรม

]]>
http://wbvschool.net/?feed=rss2&p=550 0
โรงเรียนวังบ่อวิทยา เข้าสักการะพระบรมศพ http://wbvschool.net/?p=548 http://wbvschool.net/?p=548#comments Mon, 07 Aug 2017 08:30:39 +0000 http://wbvschool.net/?p=548 “ครั้งหนึ่งในชีวิต-วินาทีสุดแสนอาลัย” ชาววังบ่อวิทยาได้ถวายบังคมพระบรมศพ.

โรงเรียนวังบ่อวิทยา ได้เข้าร่วมถวายบังคมพระศพ โดยให้นักเรียน และบุคคลากรทุกคนได้มีโอกาสในกิจกรรมนี้

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560

ประมวลภาพกิจกรรม

]]>
http://wbvschool.net/?feed=rss2&p=548 0
งานศพ ผอ.ขุน โอภาษี http://wbvschool.net/?p=545 http://wbvschool.net/?p=545#comments Tue, 18 Jul 2017 02:42:43 +0000 http://wbvschool.net/?p=545 โรงเรียนวังบ่อวิทยา ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของเราทุกคน ผู้ที่สร้างโรงเรียนวังบ่อวิทยา

ผู้ที่ทุกคนเรียกว่า พ่อ ผอ.ขุน  โอภาษี ท่านจากเราไปอย่างสงบ ขอให้ท่านไปอยู่ในที่ๆดี

พวกเรายังคิดถึง และรัก พ่อ ของเราตลอดไป

ประมวลภาพ

]]>
http://wbvschool.net/?feed=rss2&p=545 0
กิจกรรมเข้าพรรษา 2560 http://wbvschool.net/?p=543 http://wbvschool.net/?p=543#comments Tue, 18 Jul 2017 02:32:39 +0000 http://wbvschool.net/?p=543 โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ.วัดโคกสะอาด อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

ประมวลภาพกิจกรรม

]]>
http://wbvschool.net/?feed=rss2&p=543 0