google-site-verification=lJyCM7rFXu7Fzl-d7oa2m_Y1SHud9LZfIfe0IMtOvjw

Category Archive: กิจกรรม

ก.พ. 19

กิจกรรมทัศนศึกษา 2558

dsc04353

โรงเรียนวังบ่อวิทยา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “กิจกรรมทัศนศึกษา” ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับนักเรียน ให้นักเรียนได้รับความรู้ใหม่ๆกับสภาพการเรียนรู้ในสถานที่จริง. ประมวลภาพกิจกรรม

มิ.ย. 05

ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

100_3325

                     โรงเรียนวังบ่อวิทยา อำเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์  ได้จัดปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่  ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗  โดยมีคุณครูจำลองลักษณ์  คำทา  เป็นประธานจุดเทียนธูป แทนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวังบ่อวิทยาที่เดินทางไปร่วมพิธีเปิดธนาคารกรุงไทย  สาขาหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์ ประมวลภาพกิจกรรม

ก.พ. 26

เข้าค่ายลูกเสือโรงเรียนวังบ่อวิทยา ปีการศึกษา 2557

dsc09786

    โรงเรียนวังบ่อวิทยาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ- เนตรนารี ในวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2557 ในการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ จากบุคคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่อาคารสถานที่เป็นอย่างดีทำให้การจัดกิจกรรมดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อย ผ่านไปได้อย่างดี   ประมวลภาพกิจกรรม